För företag finns det en speciell form av konst, den visuella identiteten som är en del av att bygga ett kraftfullt varumärke. Det engelska ordet är branding och det finns företag i bland annat Stockholm som är specialister inom området.

En del av branding som företag arbetar med i Stockholm är grafisk design. Grafisk design kan göras så tilltalande att gränsen mellan vad som är rena konstverk och vad som är marknadsföring suddas ut. Varumärken som Marimekko är ett exempel som t.o.m. vinner priser för sin stil och design.

Digital konst som del av varumärket

Precis som att inreda kontoret stilfullt med allt från rätt tavlor till mattor och gröna växter behöver det digitala rummet designas. Att inreda digitalt kan vara att skapa snygga webbsidor och genomtänkta illustrationer. Det är en del av branding i Stockholm för företag. Att skapa digital konst som blir del av varumärkets igenkänningsfaktor. Rörlig bild kan inkludera stilfulla videor och presentationer.

Loggor som designas rätt kan bli så tilltalande att de kan tryckas på prints och posters. I sin tur kan dessa till och med bli så tilltalande att de används av privatpersoner som konst. Grafisk konst och reklam är inte ovanligt att hitta bland de mest populära posters som sprids världen över.

Vad kännetecknar en lyckad grafisk profil?

Lyckad grafisk design tilltalar den målgrupp som företaget vill locka. Därför arbetar grafiska formgivare med allt från logotyper till typsnitt och färger. En lyckad grafisk profil gör att ett företag uppfattas på det sätt som är önskvärt. Därför blir även en lyckad grafisk profil ett sätt för företag att förmedla budskap.

Företag som har lyckad grafisk design behöver inte ens skriva ut företagsnamnet. Loggan som symbol gör att mottagaren direkt känner igen vilket företag som står bakom. Dessutom med associationer till företagets budskap och då med en positiv känsla hos mottagaren. Därför går det att säga att varumärken kan vara konst.