Det är en sak att inreda ditt hem med fina möbler, stilfull dekoration och andra estetiska inslag. Däremot något helt annat att faktiskt garantera ett fräscht och hälsosamt boende. Utöver att hålla rent och städat bör du alltid kontrollera så att luft och ventilation fungerar korrekt.

Här får du ta del av en praktisk checklista som hjälper dig att hålla koll på hur ditt hus faktiskt mår. Smarta råd och tips för ett sunt hem!

Vikten av bra luft i hemmet

Det inte många tänker på är att vi behöver otroligt mycket luft för att kunna andas. I minuten andas en vuxen människa så mycket som sex liter luft. Är det inte bra luft du andas in kan det ganska logiskt leda till ett ohälsosamt leverne. Precis på samma sätt som osund mat och dryck gör oss sämre blir även ett hem med dålig ventilation en risk för ditt välmående. Därför är det viktigt att kontrollera de här bitarna för att säkerställa att luften i ditt hus är frisk.

Praktiska tjänster som erbjuds av miljötekniska företag som radea.se är ett enkelt sätt för att garantera en sund boendemiljö. Att investera i professionell hjälp från radea.se är nog än viktigare än att köpa ny matsalsmöbel. I längden är det heller inte en dyr investering utan snarare ett prisvärt alternativ där radea.se ser till att förbättra skicket på ditt hus.

Planerar du att sälja huset i en nära framtid bör du inte tveka på att anlita radea.se eftersom just problem med ventilation i hem kan göra huset svårsålt. Om du dessutom återvinner luften som finns inne spar du pengar och radea.se förklarar mer om de ekonomiska fördelarna på hemsidan.

Åtgärder för bättre boendemiljö

För att upptäcka eventuella ventilationsproblem eller annat som påverkar luften inomhus används mätredskap. Exempelvis har många svenska hushåll en förhöjd halt av radon och efter en genomförd radonbesiktning anpassas sedan åtgärder.

En fördel med moderna företag som radea.se är att åtgärder också anpassas utifrån husets karaktärsdrag. Det innebär att du faktiskt kan installera ventilationsrör eller radonsugar utan att de syns och din inredning i hemmet tar inte skada.

Återvinner du värmen som finns i inomhusluften är det bra för plånboken det också. Bra och sund luft är ekonomiskt på många sätt.